PŘEDPISY O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracovávám výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, německý Zákon o telekomunikacích TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás informuji o nejdůležitějších aspektech zpracování osobních údajů v rámci těchto webových stránek.

Kontakt
Pokud mě kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou vámi poskytnuté údaje uloženy pro účely zpracování vašeho dotazu a dalších dotazů. Tyto údaje nebudu předávat bez vašeho souhlasu a budou vymazány, pokud již nebudou potřebné pro splnění účelu, pro který byly uloženy, a pokud neexistují žádné zákonné povinnosti pro jejich uchovávání (např. povinnosti uchovávání podle obchodního a daňového práva), které by tomu bránily. Údaje zadané do kontaktního formuláře jsou proto zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Soubory cookie
Webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení pomocí prohlížeče. Nezpůsobují žádné škody. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě. Pokud si to nepřejete, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o ukládání souborů cookie a abyste to povolili pouze v jednotlivých případech. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může dojít k omezení funkčnosti webových stránek.

Webová analýza
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.  Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru společností Google předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Rádi bychom upozornili, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o anonymizaci IP adres s cílem zajistit anonymizovaný sběr IP adres (tzv. IP masking). Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s používáním webových stránek (včetně IP adresy) můžete zabránit stažením a instalací následujícího nástroje: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics

Opt-out cookies zabraňují shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách těchto webových stránek. Zpracování údajů se provádí na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) GDPR. Vztah s poskytovatelem webové analytiky je založen na štítu EU-USA na ochranu soukromí na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti (www.privacyshield.gov).
Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů služby Google Analytics najdete zde http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Webové fonty Google
Webové fonty Google, které se při vyvolání stránky načtou do mezipaměti prohlížeče, se používají pro standardizované zobrazení písem na této stránce. Tímto způsobem společnost Google získá informace o vaší IP adrese. Standardizovaná prezentace představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.
K tomuto účelu se musí používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti Google. To informuje společnost Google, že naše webové stránky byly navštíveny z vaší IP adresy. Použití fontů Google je v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Pokud váš prohlížeč nepodporuje fonty Google, použije váš počítač standardní písmo.

Další informace o fontech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq
a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Mapy Google
Tato stránka integruje mapy ze služby Google Maps poskytované společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

Vaše práva
V zásadě máte právo na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, zrušení a námitku proti uloženým údajům. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že byly jinak porušeny vaše nároky na ochranu osobních údajů, můžete si stěžovat na adrese info@jukeboxhotel.com nebo u úřadu pro ochranu osobních údajů.